یکی از مهمترین صنایع استراتژیک ایران صنعت شیرینی و شکلات بوده است که ما با داشتن نمایندگی سه شرکت در این زمینه قابلیت تامین نیاز های مشتریان را داریم.