سرویس کسب وکار - به عنوان مثال صادرات پروپان، بوتان، متانول و روغن های صنعتی، محصولات شوینده و رزین ها در بازار عراق، مواد اولیه پلیمری در بازار ترکیه و هند و محصولات آرایشی و بهداشتی در بازار عراق و افغانستان رشد قابل توجهی داشته است. اینجا را نگاه کنید.