همکاری با شرکت اتی یوروپ

نام *
لطفا نام خود را به طور صحیح وارد نمایید.

نام خانوادگی*
لطفا نام خانوادگی خود را به طور صحیح وارد نمایید.

نام پدر*

جنسیت*
لطفا جنسیت خود را مشخص نمایید.

کد ملی*
لطفا کد ملی خود را به طور صحیح وارد نمایید.

شماره شناسنامه *
لطفا شماره شناسنامه خود را به طور صحیح وارد نمایید.

تاریخ تولد*
/ / لطفا تاریخ تولد خود را مشخص نمایید.

محل صدور*
لطفا محل صدور خود را به طور صحیح وارد نمایید.

دین
لطفا دین خود را به طور صحیح وارد نمایید.

وضعیت تاهل*
لطفا وضعیت تاهل خود را مشخص نمایید.

وضعیت نظام وظیفه*
لطفا وضعیت نظام وظیفه خود رامشخص نمایید.

ایمیل*
لطفا ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید.

تلفن همراه*
لطفا شماره همراه خود را به طور صحیح وارد نمایید.

تلفن ثابت (به همراه کد شهر)*
لطفا تلفن ثابت خود را به طور صحیح وارد نمایید.

نشانی محل سکونت*
لطفا نشانی محل سکونت خود را به طور صحیح وارد نمایید.

آخرین مقطع تحصیلی*
لطفا آخرین مدرک تحصیلی خود را مشخص نمایید.

رشته و گرایش تحصیلی*
لطفا رشته و گرایش خود را به طور صحیح وارد نمایید.

وضعیت تحصیلی*
لطفا وضعیت تحصیلی خود را مشخص نمایید.

 
میزان تسلط بر زبان انگلیسی*
لطفا میزان تسلط خود را مشخص نمایید.

در کدامیک از نرم افزارهای زیر دارای مهارت متوسط یا زیاد هستید؟

در کدام یک از زمینه های زیر دارای مهارت در سطح متوسط یا زیاد هستید؟

با کدام یک از سیستم های تحت وب زیر آشنایی داشته یا به آنها تسلط دارید؟
ورودی نامعتبر

نوع همکاری*
لطفا نوع همکاری خود را مشخص نمایید.

سوابق کاری

لطفا هریک از سوابق کاری خود را در یک خط و با جزئیات زیردرج نمایید.
تاریخ شروع و پایان فعالیت - زمینه کاری محل فعالیت - وظیفه یا پست شما در محل فعالیت - میزان حقوق دریافتی - علت ترک کار(در صورت ترک کار)

دروره های آموزشی

لطفا هریک از دورهای آموزشی گذرانده شده را در یک خط و با جزئیات زیر درج نمایید.
عنوان دوره - نام آموزشگاه - محل آموزشگاه - مدرک یا گواهینامه اخذ شده است؟ - تاریخ شروع و پایان دوره

ارسال رزومه

لطفا فایل رزومه خود را با فرمت pdf یا docx ارسال نمایید. حداکثر حجم فایل قابل قبول 5MB می باشد.